شماره تماس شماره ارتباطی با اساتید برای مشاوره ی درسی (همه روزه ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20): 28423736-021
دسته بندی سایت
با دوره های زبان ، جهانی جدید تجربه کنید TAKE A COURSE, EXPERIENCE A NEW WORLD
بیش از 4000 دوره ی خریداری شده MORE THAN 4000 COURSES PURCHASED
بیش از 8000 دقیقه ویدیو آموزشی MORE THAN 8000 MINUTES OF VIDEOS
دوره های کدگذاری شده و به روز CUTTING-EDGE AND ENCODED COURSES

دوره های عمومی

دوره های آیلتس

دوره های فیلم

دوره های ویژه

آزمون های آزمایشی