با دوره های زبان ، جهان جدید تجربه کنید TAKE A COURSE, EXPERIENCE A NEW WORLD
بیش از 2678 خرید دوره OVER 2678 COURSE PURCHASES
بیش از 8000 دقیقه ویدیو آموزشی MORE THAN 8000 MINUTES OF VIDEOS
دوره های اختصاصی و کدگذاری شده DEDICATED AND ENCODED COURSES

مبتدی تا متوسطه

PRELIMINARY TO INTERMEDIATE

پیشرفته و آیلتس

ADVANCED AND IELTS

آموزش از طریق فیلم

TEACHING THROUGH MOVIES

آزمون های آزمایشی

MOCK TESTS
جدیدترین دوره های آموزشی
35,000 تومان
آنالیز فیلم Eddie the Eagle

آنالیز فیلم Eddie the Eagle

در این دوره به بررسی تمام کلمات و اصطلاحات فیلم پرداخته شده است. این دوره...

85,000 تومان
آموزش گرامر

آموزش گرامر

در این دوره سعی بر این شده است که با تکیه بر طیف زیادی از کتاب های گرامر...

80,000 تومان
آموزش از طریق افعال و ساختارها

آموزش از طریق افعال و ساختارها

این دوره با محوریت افعال طراحی شده است زیرا که افعال به خاطر ساختارهای...

35,000 تومان
آنالیز فیلم Reprisal

آنالیز فیلم Reprisal

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب...

رایگان
دوره ی فشرده استارتر

دوره ی فشرده استارتر

در این دوره شما قدم های اولیه برای یادگیری زبان را برداشته و با ساختارها...

35,000 تومان
آنالیز فیلم Zootopia

آنالیز فیلم Zootopia

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب...

35,000 تومان
آنالیز فیلم Sherlock Holmes

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده...

35,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - بسته کامل رایتینگ - (essay)

کتاب 12 کمبرج - بسته کامل رایتینگ - (essay)

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

35,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - بسته کامل رایتینگ - (essay)

کتاب 13 کمبرج - بسته کامل رایتینگ - (essay)

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

40,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - بسته کامل اسپیکینگ

کتاب 12 کمبرج - بسته کامل اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

40,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - بسته کامل اسپیکینگ

کتاب 13 کمبرج - بسته کامل اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

10,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 4

کتاب 12 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 4

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید: 1.روش امتحانی: زمان 40...

10,000 تومان
کتاب 12 کمبرج -رایتینگ2 - (essay) - تست 3

کتاب 12 کمبرج -رایتینگ2 - (essay) - تست 3

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

10,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 2

کتاب 12 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 2

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

10,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 1

کتاب 12 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 1

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

12,000 تومان
کتاب 12کمبرج - تست 4 اسپیکینگ

کتاب 12کمبرج - تست 4 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

12,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - تست 3 اسپیکینگ

کتاب 12 کمبرج - تست 3 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

12,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - تست 2 اسپیکینگ

کتاب 12 کمبرج - تست 2 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

12,000 تومان
کتاب 12 کمبرج - تست 1 اسپیکینگ

کتاب 12 کمبرج - تست 1 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

10,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 4

کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 4

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

10,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 3

کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 3

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

10,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 2

کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 2

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

10,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 1

کتاب 13 کمبرج - رایتینگ 2 - (essay) - تست 1

این آزمون را شما به دو روش می توانی انجام دهید:1. روش امتحانی: زمان 40...

12,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - تست 4 اسپیکینگ

کتاب 13 کمبرج - تست 4 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

12,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - تست 3 اسپیکینگ

کتاب 13 کمبرج - تست 3 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

12,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - تست 2 اسپیکینگ

کتاب 13 کمبرج - تست 2 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

12,000 تومان
کتاب 13 کمبرج - تست 1 اسپیکینگ

کتاب 13 کمبرج - تست 1 اسپیکینگ

آزمون اسپیکینگ آیلتس از سه بخش تشکیل شده است که معمولا بخش اول دارای 4...

165,000 تومان
American English File2_Part2

American English File2_Part2

در این دوره اصول اولیه مربوط به رسیدن به سطح زبانی استاندارد و آمادگی...

35,000 تومان
آموزش از طریق فیلم Wonder

آموزش از طریق فیلم Wonder

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده...

165,000 تومان
American English File 2 - part 1

American English File 2 - part 1

در این دوره اصول اولیه مربوط به رسیدن به سطح...

200,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (‌Reading 2)

دوره پیشرفته آیلتس (‌Reading 2)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

185,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (Writing 2)

دوره پیشرفته آیلتس (Writing 2)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

200,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (Listening 2)

دوره پیشرفته آیلتس (Listening 2)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

200,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (‌Reading 1)

دوره پیشرفته آیلتس (‌Reading 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

185,000 تومان
َAmerican English File 3- Part 2

َAmerican English File 3- Part 2

در این دوره شما به صورت حرفه ای با لغات، اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آشنا...

185,000 تومان
َAmerican English File 3- Part 1

َAmerican English File 3- Part 1

در این دوره شما به صورت حرفه ای با لغات، اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آشنا...

155,000 تومان
َAmerican English File 1 - Part 2

َAmerican English File 1 - Part 2

این دوره به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. دوره شامل شش...

155,000 تومان
َAmerican English File 1 - Part 1

َAmerican English File 1 - Part 1

این دوره به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. دوره شامل شش...

185,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (Writing 1)

دوره پیشرفته آیلتس (Writing 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

200,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (Speaking 2)

دوره پیشرفته آیلتس (Speaking 2)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

200,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (‌Speaking 1)

دوره پیشرفته آیلتس (‌Speaking 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

200,000 تومان
دوره پیشرفته آیلتس (‌Listening 1)

دوره پیشرفته آیلتس (‌Listening 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می...

آخرین مطالب سایت مشاهده تمامی مطالب
تفاوت های بین raise  و rise در زبان انگلیسی

تفاوت های بین raise و rise در زبان انگلیسی

raise و rise دو لغت در زبان انگلیسی که ازنظر ظاهری بسیار شبیه یکدیگر هستند ولی از لحاظ معن....
آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی

آموزش گرامر گذشته استمراری در زبان انگلیسی

گذشته استمراری در زبان انگلیسی چه زمانی است و کاربردهای آن چیست؟ ....
تفاوت معنایی بین 2 حرف اضافه about  و on

تفاوت معنایی بین 2 حرف اضافه about و on

وقتی می خواهیم در زبان انگلیسی بگوییم در مورد، اولین کلمه ای که به ذهن می رسد about می باش....
آموزش گرامر حال استمراری در زبان انگلیسی

آموزش گرامر حال استمراری در زبان انگلیسی

حال استمراری یکی از پر کاربردترین زمان ها در آموزش زبان انگلیسی به حساب می آید. این ز....
چه زمانی باید به یک فعل در زبان انگلیسی ing بدهیم؟

چه زمانی باید به یک فعل در زبان انگلیسی ing بدهیم؟

در زبان انگلیسی افعال در 3 حالت همیشه با ing ظاهر می شوند که هر 3 حالت را در این بخش یاد خ....
آموزش گرامر حال کامل در زبان انگلیسی

آموزش گرامر حال کامل در زبان انگلیسی

زمان ها در آموزش زبان انگلیسی جزو اجزای مهم محسوب می شوند که یادگیری آن برای هر زبان آموزی....