شماره تماس شماره ارتباطی با اساتید برای مشاوره ی درسی (همه روزه ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20): 28423736-021
دسته بندی سایت

مقدماتی(Elementary)

American English File 1 - Part 1

زمان : 497 دقیقه
مدرس : یاسر موسوی

American English File 1 - Part 2

زمان : 480 دقیقه
مدرس : یاسر موسوی