شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت

آموزش زبان انگلیسی با آنالیز تمام دیالوگ های فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم - Eddie the Eagle

زمان : 356 دقیقه
مدرس : یاسر موسوی

آنالیز فیلم Reprisal

زمان : 211 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

آنالیز فیلم Zootopia

زمان : 306 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

زمان : 340 دقیقه
مدرس : یاسر موسوی

آموزش از طریق فیلم Wonder

زمان : 270 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری