شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت

دوره های آموزشی آیلتس (IELTS)

آموزش ریدینگ آیلتس - سطح دوم | Englishgti

زمان : 435 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره رایتینگ 2 آیلتس (Writing 2)

زمان : 131 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره لیسینینگ 2 آیلتس (Listening 2)

زمان : 439 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

آموزش ریدینگ آیلتس - سطح اول | Englishgti

زمان : 366 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره رایتینگ 1 آیلتس (Writing 1)

زمان : 198 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره اسپیکینگ 2 آیلتس (Speaking 2)

زمان : 196 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

زمان : 203 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره لیسینینگ 1 آیلتس (‌Listening 1)

زمان : 363 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری