شماره تماس شماره ارتباطی با اساتید برای مشاوره ی درسی (همه روزه ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20): 28423736-021
دسته بندی سایت

IELTS

دوره پیشرفته آیلتس (‌Reading 2)

زمان : 435 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره رایتینگ آیلتس (Writing 2)

زمان : 131 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره پیشرفته آیلتس (Listening 2)

زمان : 439 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره پیشرفته آیلتس (‌Reading 1)

زمان : 366 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره پیشرفته آیلتس (Writing 1)

زمان : 198 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره پیشرفته آیلتس (Speaking 2)

زمان : 196 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره پیشرفته آیلتس (‌Speaking 1)

زمان : 203 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری

دوره پیشرفته آیلتس (‌Listening 1)

زمان : 363 دقیقه
مدرس : دکتر مرتضی نصیری