شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

این دوره با محوریت افعال طراحی شده است زیرا که افعال به خاطر ساختارهای متغیرشان مبنای اصلی صحبت کردن (speaking) و نوشتار (writing) می باشند. در این دوره شما با پر تکرارترین افعال زبان انگلیسی و ساختارهایشان به همراه مثال اشنا شده و از طریق آزمون هایی که در انتهای هر درس قرار گرفنه آنها را تمرین می کنید. 

درس 1 - درس اول
توضیحات درس 1 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 2 - درس دوم
توضیحات درس 2 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 3 - درس سوم
توضیحات درس 3 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 4 - درس چهارم
توضیحات درس 4 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 5 - درس پنجم
توضیحات درس 5 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 6 - درس ششم
توضیحات درس 6 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 7 - درس هفتم
توضیحات درس 7 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 8 - درس هشتم
توضیحات درس 8 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 9 - درس نهم
توضیحات درس 9 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 10 - درس دهم
توضیحات درس 10 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 11 - درس یازدهم
توضیحات درس 11 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 12 - درس دوازدهم
توضیحات درس 12 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 13 - درس سیزدهم
توضیحات درس 13 :
تمام نکات، مثال ها و ساختارهای تدرس شده را یادداشت کرده و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

دوره های مرتبط
آموزش گرامر

آموزش گرامر

در این دوره سعی بر این شده است که با تکیه بر طیف زیادی از کتاب های گرامر موجود در بازار خلاصه مطا ...