شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با سطوح مختلف می باشد. از آنجایی که زبان آموز به هنگام دیدن فیلم با نکات جدید آشنا می شود نکات ماندگاری بیشترو موثرتری می تواند داشته باشد. در خلال این دوره مهارت های شنیداری، گفتاری، لغت ، اصطلاح، و گرامر زبان آموزان تقویت می شود.

درس 1 - آنالیز کامل قسمت اول فیلم
توضیحات درس 1 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 2 - آنالیز کامل قسمت دوم فیلم
توضیحات درس 2 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 3 - آنالیز کامل قسمت سوم فیلم
توضیحات درس 3 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 4 - آنالیز کامل قسمت چهارم فیلم
توضیحات درس 4 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 5 - آنالیز قسمت پنجم فیلم
توضیحات درس 5 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 6 - آنالیز قسمت ششم فیلم
توضیحات درس 6 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 7 - آنالیز کامل قسمت هفتم فیلم
توضیحات درس 7 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 8 - آنالیز کامل قسمت هشتم فیلم
توضیحات درس 8 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 9 - آنالیز کامل قسمت نهم فیلم
توضیحات درس 9 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 10 - آنالیز کامل قسمت دهم فیلم
توضیحات درس 10 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 11 - آنالیز کامل قسمت یازدهم فیلم
توضیحات درس 11 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 12 - آنالیز کامل قسمت دوازدهم فیلم
توضیحات درس 12 :
لطفا بعد از مشاهده کلیپ و یادداشت کلمات و اصطلاحات مهم امتحان مربوطه را انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

جای خالی هر سوال را باید با 1 کلمه که درویدو یاد گرفته اید پر کنید. .بعد از موفقیت در آزمون کد ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. (در پنل کاربری ، کد فعالسازی)

درس 13 - آنالیز کامل قسمت سیزدهم فیلم
توضیحات درس 13 :
آنالیز کامل معنایی لغات و اصطلاحات فیلم. لطفا بعد از دیدن این قسمت امتحانش رو انجام بدهید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

شما می تونید از قسمت دانلود pdf این قسمت، pdf کلیه لغات و اصطلاحات مهم این فیلم را دانلود کنید.

دوره های مرتبط
آنالیز فیلم Sherlock Holmes

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...

آنالیز فیلم Zootopia

آنالیز فیلم Zootopia

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تما ...