شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با سطوح مختلف می باشد. از آنجایی که زبان آموز به هنگام دیدن فیلم با نکات جدید آشنا می شود نکات ماندگاری بیشترو موثرتری می تواند داشته باشد. در خلال این دوره مهارت های شنیداری، گفتاری، لغت ، اصطلاح، و گرامر زبان آموزان تقویت می شود.

درس 1 - ویدوی اول
توضیحات درس 1 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 2 - ویدوی دوم
توضیحات درس 2 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 3 - ویدوی سوم
توضیحات درس 3 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 4 - ویدوی چهارم
توضیحات درس 4 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 5 - ویدوی پنجم
توضیحات درس 5 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 6 - ویدوی ششم
توضیحات درس 6 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 7 - ویدوی هفتم
توضیحات درس 7 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 8 - ویدوی هشتم
توضیحات درس 8 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 9 - ویدوی نهم
توضیحات درس 9 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

درس 10 - ویدوی دهم
توضیحات درس 10 :
به هنگام تماشای ویدو تمام نکات توضیح داده شده از قبیل لغات، ساختارها و مثال های دیکشنری را نوت برداری کرده و نوت های خود را حفظ و به طور دائم مرور کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Reprisal10
لینک ورود به امتحان

. جای خالی هر سوال را فقط با یک کلمه که در این ویدو یاد گرفتید پر کنید. غلط املایی اشتباه گرفته می شود.

دوره های مرتبط
آموزش از طریق فیلم Wonder

آموزش از طریق فیلم Wonder

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...