شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با سطوح مختلف می باشد. از آنجایی که زبان آموز به هنگام دیدن فیلم با نکات جدید آشنا می شود نکات ماندگاری بیشترو موثرتری می تواند داشته باشد. در خلال این دوره مهارت های شنیداری، گفتاری، لغت ، اصطلاح، و گرامر زبان آموزان تقویت می شود.

درس 1 - Sherlock Holmes - Part 1
توضیحات درس 1 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 2 - Sherlock Holmes - Part 2
توضیحات درس 2 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 3 - Sherlock Holmes - Part 3
توضیحات درس 3 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید و پس از مرور 3 درس اول امتحان مربوط را بگزرانید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Sherlock 1 - 3
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد.

درس 4 - Sherlock Holmes - Part 4
توضیحات درس 4 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 5 - Sherlock Holmes - Part 5
توضیحات درس 5 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 6 - Sherlock Holmes - Part 6
توضیحات درس 6 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید و پس از مرور 3 درس دوم امتحان مربوط را بگزرانید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Sherlock 4 - 6
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد.

درس 7 - Sherlock Holmes - Part 7
توضیحات درس 7 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 8 - Sherlock Holmes - Part 8
توضیحات درس 8 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 9 - Sherlock Holmes - Part 9
توضیحات درس 9 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید و پس از مرور 3 درس سوم امتحان مربوط را بگزرانید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Sherlock 7 - 9
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد.

درس 10 - Sherlock Holmes - Part 10
توضیحات درس 10 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 11 - Sherlock Holmes - Part 11
توضیحات درس 11 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 12 - Sherlock Holmes - Part 12
توضیحات درس 12 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید و پس از مرور 3 درس چهارم امتحان مربوط را بگزرانید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Sherlock 10 - 12
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد.

درس 13 - Sherlock Holmes - Part 13
توضیحات درس 13 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 14 - Sherlock Holmes - Part 14
توضیحات درس 14 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 15 - Sherlock Holmes - Part 15
توضیحات درس 15 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید و پس از مرور 3 درس پنجم امتحان مربوط را بگزرانید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Sherlock 13 - 15
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد.

درس 16 - Sherlock Holmes - Part 16
توضیحات درس 16 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 17 - Sherlock Holmes - Part 17
توضیحات درس 17 :
لطفا تمام موارد تدریس شده در طول ویدئو را یادداشت کنید و پس از مرور همه درس ها امتحان مربوط را بگزرانید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Sherlock Final
لینک ورود به امتحان

موفق باشید

دوره های مرتبط
آموزش از طریق فیلم Wonder

آموزش از طریق فیلم Wonder

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...

آنالیز فیلم Zootopia

آنالیز فیلم Zootopia

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تما ...