شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با سطوح مختلف می باشد. از آنجایی که زبان آموز به هنگام دیدن فیلم با نکات جدید آشنا می شود نکات ماندگاری بیشترو موثرتری می تواند داشته باشد. در خلال این دوره مهارت های شنیداری، گفتاری، لغت ، اصطلاح، و گرامر زبان آموزان تقویت می شود.

درس 1 - Zootopia1
توضیحات درس 1 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 2 - Zootopia2
توضیحات درس 2 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 3 - Zootopia3
توضیحات درس 3 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Zootopia, آزمون ویدوهای 1،2،3
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد.

درس 4 - Zootopia4
توضیحات درس 4 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 5 - Zootopia5
توضیحات درس 5 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 6 - Zootopia6
توضیحات درس 6 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Zootopia, آزمون ویدوهای 4،5،6
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد

درس 7 - Zootopia7
توضیحات درس 7 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 8 - Zootopia8
توضیحات درس 8 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 9 - Zootopia9
توضیحات درس 9 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Zootopia, آزمون ویدوهای 7،8،9
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد

درس 10 - Zootopia10
توضیحات درس 10 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 11 - Zootopia11
توضیحات درس 11 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 12 - Zootopia12
توضیحات درس 12 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Zootopia, آزمون ویدوهای 10،11،12
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد

درس 13 - Zootopia13
توضیحات درس 13 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 14 - Zootopia14
توضیحات درس 14 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 15 - Zootopia15
توضیحات درس 15 :
با دقت این ویدو را ببینید و همانند یک کلاس درس نوت برداری کنید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- Zootopia, آزمون ویدوهای 13،14،15
لینک ورود به امتحان

جای خالی های هر سوال را باید فقط با یک کلمه که در 3 ویدوی قبل یاد گرفته اید پر کنید. حرف اول هر کلمه در جای خالی قرار داده شده است (شما باید کلمه را کامل بنویسید).بعد از موفقیت در آزمون کد سه ویدوی بعدی به طور اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد

دوره های مرتبط
آموزش از طریق فیلم Wonder

آموزش از طریق فیلم Wonder

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

آنالیز فیلم Sherlock Holmes

این دوره با اتکا بر فیلم های به روز انگلیسی یک دوره جذاب و بسیار آموزنده برای تمام زبان آموزان با ...