شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید.

1. با انواع سوالاتReading در آزمون IELTS به طور حرفه ای آشنا آشنا می شوید.

3. مهارت شما در آزمون IELTS تا نمره 7.5 الی 9 ارتقا پیدا می کند.

2. مهارت Reading شما در کل تقویت می شود ومی توانید مطالب انگلیسی مانند مجلات و مقالاتبخوانید.

3. بیش از 1000 کلمه ، عبارت، و جمله کاربردی یاد می گیرید که نه تنها شما را در Reading و Listening کمک می کنند ، بلکه شما را برای Speaking و Writing هم آماده می کنند.

این دوره مناسب زبان آموزانی می باشد که قصد آزمون IELTS را دارند و هم مناسب آن دسته از زبان آموزانی که صرفا قصد تقویت مهارت خواندن و درک مطلب خود را دارند.

اگر قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید ابتدا امتحان تعیین سطح را بگذرانید و بعد از تعیین سطح خود (IELTS 1 یا IELTS 2 ) به نکات زیر توجه کنید.

اگر IELTS 1 هستید بهترین روش برای طی کردن دوره ها بدین ترتیب می باشد: 

ابتدا IELTS 1 Reading و IELTS 1 Listening را بگذرانید (می توانند هم زمان طی شوند یا به ترتیب) سپس IELTS 2 Reading و IELTS 2 Listening. بعد از اتمام این 4 دوره IELTS 1 Speaking و IELTS 2 Speaking را سپری کنید (اکیدا به ترتیب ). در انتها نیز اول IELTS 1 Writing و بعد IELTS 2 Writing. 

 

اگر IELTS 2 هستید بهترین روش برای طی کردن دوره ها بدین ترتیب می باشد: 

ابتدا IELTS 2 Reading و IELTS 2 Listening را بگذرانید (می توانند هم زمان طی شوند یا به ترتیب) . بعد از اتمام این 2 دوره IELTS 2 Speaking را سپری کنید. در انتها نیز اول IELTS 1 Writing و بعد IELTS 2 Writing.

درس 1 - Unit 1: Australian culture and culture shock
توضیحات درس 1 :
TRUE, FALSE, NOT GIVEN and Table Completion
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU1
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 6 با حروف بزرگ وارد شوند (مثال NOT GIVEN). پاسخ ها ی سوالات 7 تا 12 باید عینا Copy and Paste شود.

تکالیف -

تکلیف درس 1

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 2 - Unit 2: Organic food, why
توضیحات درس 2 :
Heading Matching and Multiple-choice
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU2
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 2 تا 7 با حروف کوچک وارد شوند (مثال viii). پاسخ ها ی سوالات 8 تا 13 با حروف بزرگ وارد شوند (مثال: A)

تکالیف -

تکلیف درس 2

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 3 - Unit 3:The world Wide Web from its origins
توضیحات درس 3 :
TRUE, FALSE, NOT GIVEN, Summer Completion and Short Answer
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU3
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 6 با حروف بزرگ وارد شوند (مثال NOT GIVEN). پاسخ ها ی سوالات 7 تا 13 باید عینا Copy and Paste شود.

تکالیف -

تکلیف درس 3

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 4 - Unit 4: Out of Africa: solar energy from Sahara
توضیحات درس 4 :
Idea Matching, Name Matching, and Summery Completion
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU4
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 5 : حروف بزرگ (مثال A). پاسخ ها ی سوالات 6 تا 9 : با حروف بزرگ (مثال A). پاسخ ها ی سوالات 10 تا 13 : عینا Copy and Paste

تکالیف -

تکلیف درس 4

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 5 - Unit 5: The way the brain buys
توضیحات درس 5 :
Diagram Completion, TRUE, FALSE, NOT GIVEN, Flow Chart Completion
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU5
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 4 و 11 تا 13 باید عینا copy and paste شوند. جواب سوالات 5 تا 10: با حروف بزرگ (مثال:NOT GIVEN )

تکالیف -

تکلیف درس 5

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 6 - Unit 6: The truth about lying
توضیحات درس 6 :
Heading Matching, Name Matching, and Sentence Completion
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU6
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 6: با حروف کوچک: (مثال:viii) . جواب سوالات 7 تا 10: با حروف بزرگ (مثال: A). پاسخ ها ی سوالات 11 تا 13: عینا copy and paste.

تکالیف -

تکلیف درس 6

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 7 - Unit 7: An astonishingly intricate project
توضیحات درس 7 :
Multiple-choice YES, NO, NOT GIVEN Sentence Completion
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU7
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 6: با حروف بزرگ: (مثال:A) . . پاسخ ها ی سوالات 7 تا 10: با حروف بزرگ: (مثال:NOT GIVEN) , پاسخ ها ی سوالات 1 تا 14: با حروف بزرگ: (مثال:A)

تکالیف -

امتحان درس 7

مشاهده تکلیف
درس 8 - Unit 8: Report
توضیحات درس 8 :
با بهترین نوع تمرین آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 9 - Unit 9: The MIT Factor
توضیحات درس 9 :
TRUE, FALSE, NOT GIVEN Note Completion Short Answer
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU9
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 5: با حروف بزرگ: (مثال:NOT GIVEN) .پاسخ ها ی سوالات 6 تا 9: Copy and Paste , پاسخ ها ی سوالات 10 تا 13: Copy and Paste

تکالیف -

تکلیف درس 9

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 10 - Unit 10: Examining the placebo effect
توضیحات درس 10 :
YES, NO, NOT GIVEN Summery Completion with choices Multiple-choice
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU10
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 5: با حروف بزرگ: (مثال:NOT GIVEN) .پاسخ ها ی سوالات 6 تا 10: با حروف بزرگ: (مثال: A). سوالات 11 تا 14: با حروف بزرگ

تکالیف -

تکلیف درس 10

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS2RU10
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 11 - Unit 11: The history of the poster
توضیحات درس 11 :
Table Flow chart TRUE, FALSE, NOT GIVEN
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU11
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 4 و 6 تا 9 : copy and paste سوالات 10 تا 13: با حروف بزرگ: مثال: NOT GIVEN

تکالیف -

تکلیف درس 11

مشاهده تکلیف
درس 12 - Unit 12: Last man standing
توضیحات درس 12 :
Idea Matching Sentence Completion Name Matching
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU12
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا5 : با حروف بزرگ(مثال: A) سوالات 6 تا 9: copy and paste, سوالات 10 تا 13: با حروف بزرگ: (مثال: A)

تکالیف -

تکلیف درس 12

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS2RU12
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 13 - Unit 13: The new way to be a fifth-grader
توضیحات درس 13 :
Multiple-choice YES, NO, NOT GIVEN Sentence Completion
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU13
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا5 : با حروف بزرگ(مثال: A) سوالات 6 تا 10: با حروف بزرگ(مثال: NOT GIVEN), سوالات 11 تا 14: با حروف بزرگ: (مثال: A)

تکالیف -

تکلیف درس 13

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS2RU13
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 14 - Unit 14: Gold dusters
توضیحات درس 14 :
Heading Matching Sentence Completion Multiple-choice
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS2RU14
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا7 : با حروف کوچک (مثال: viii) سوالات 8 تا 11: copy and paste, سوالات 12 , 13: با حروف بزرگ: (مثال: A)

تکالیف -

تکلیف درس 14

مشاهده تکلیف
دوره های مرتبط
دوره لیسینینگ 1 آیلتس (‌Listening 1)

دوره لیسینینگ 1 آیلتس (‌Listening 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع سوالات Lis ...

دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع بخش های Sp ...