شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید.

1. با انواع سوالات Reading در آزمون IELTS آشنا می شوید.

3. مهارت Reading شما در آزمون IELTS تا نمره 5 الی 5.5 ارتقا پیدا می کند.

2. مهارت Reading شما در کل تقویت می شود وآمادگی خواندن کلیه مطالب انگلیسی مانند مجلات و مقالات را کسب می کنید.

3. بیش از 1000 کلمه ، عبارت، و جمله کاربردی یاد میگیرید که نه تنها شما را درReading و Listening کمک می کنند ، بلکه شما را برای Speaking و Writing هم آماده می کنند.

این دوره مناسب زبان آموزانی می باشد که قصد آزمون IELTS را دارند و هم مناسب آن دسته از زبان آموزانی که صرفا قصد تقویت مهارت خواندن و درک مطلب خود را دارند.

اگر قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید ابتدا امتحان تعیین سطح را بگذرانید و بعد از تعیین سطح خود (IELTS 1 یا IELTS 2 ) به نکات زیر توجه کنید.

اگر IELTS 1 هستید بهترین روش برای طی کردن دوره ها بدین ترتیب می باشد: 

ابتدا IELTS 1 Reading و IELTS 1 Listening را بگذرانید (می توانند هم زمان طی شوند یا به ترتیب) سپس IELTS 2 Reading و IELTS 2 Listening. بعد از اتمام این 4 دوره IELTS 1 Speaking و IELTS 2 Speaking را سپری کنید (اکیدا به ترتیب ). در انتها نیز اول IELTS 2 Writing و بعد IELTS 1 Writing. 

 

اگر IELTS 2 هستید بهترین روش برای طی کردن دوره ها بدین ترتیب می باشد: 

ابتدا IELTS 2 Reading و IELTS 2 Listening را بگذرانید (می توانند هم زمان طی شوند یا به ترتیب) . بعد از اتمام این 2 دوره IELTS 2 Speaking را سپری کنید. در انتها نیز اول IELTS 1 Writing و بعد IELTS 2 Writin.

درس 1 - Unit 1: The world's friendliest city
توضیحات درس 1 :
با سوالات جدول آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 1

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 2 - Unit 2: Freya Stark, explorer and writer
توضیحات درس 2 :
با سوالات flow chart آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 2

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 3 - Unit 3: Mau Piailug
توضیحات درس 3 :
با سوالات True, False, Not Given آشنا می شوید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 3

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 4 - Unit 4: The electric revolution
توضیحات درس 4 :
با سوالات diagram آشنا می شوید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 4

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 5 - Unit 5: Traffic jams- no end in sight
توضیحات درس 5 :
با سوالات Heading Matching آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 5

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 6 - Unit 6: Rubik's Cube
توضیحات درس 6 :
با سوالات Summery Completion آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 6

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 7 - Unit 7: The life of the European bee-eater
توضیحات درس 7 :
با سوالات جای خالی آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU7
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را در Reading پیدا کنید و در این بخش وارد کنید. دقت بکنید که جواب باید عینا copy and paste شود.

تکالیف -

تکلیف درس 7

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 8 - Unit 8: Humpback whale breaks migration record
توضیحات درس 8 :
سوالات چند گزینه ای
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU8
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را در Reading پیدا کنید و در این بخش وارد کنید. حرف گزینه را به شکل بزرگ وارد پاسخنامه بکنید. (به عنوان مثال: A)

تکالیف -

تکلیف درس 8

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 9 - Unit 9: Making a change
توضیحات درس 9 :
سوالات Yes, No, Not Given
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU9
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را در Reading پیدا کنید و در این بخش وارد کنید.پاسخ ها با حروف بزرگ وارد پاسخ نامه شوند. (YES, NO, NOT GIVEN)

تکالیف -

تکلیف درس 9

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 10 - Unit 10: Reducing errors in memory
توضیحات درس 10 :
تکمیل سوالات خلاصه به همراه گزینه
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 10

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1RU10
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 11 - Unit 11: Speed reading
توضیحات درس 11 :
سوالات Idea Matching و Table
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU11
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را در Reading پیدا کنید و در این بخش وارد کنید.پاسخ ها ی سوالات 1 تا 6 با حرف پاراگراف به شکل بزرگ پر شوند (مثال: H). پاسخ ها ی سوالات 7 تا 13 باید عینا copy and paste شوند.

تکالیف -

تکلیف درس 11

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1RU11
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 12 - Unit 12: Here today, gone tomorrow
توضیحات درس 12 :
سوالات summery completion و name matching
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU12
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را در Reading پیدا کنید و در این بخش وارد کنید.پاسخ ها ی سوالات 1 تا 7 باید عینا copy and paste شوند. پاسخ ها ی سوالات 8 تا 12 باید با حرف اسم به شکل بزرگ وارد شوند. (مثال: A)

تکالیف -

تکلیف درس 12

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1RU12
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 13 - Unit 13: The burden of thirst
توضیحات درس 13 :
سوالات heading matching, fill in the blank, and multiple choice
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU13
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 6 با حروف کوچک وارد شوند (مثال viii). پاسخ ها ی سوالات 7 تا 11 عینا copy and paste شوند. پاسخ ها ی سوالات 12 و 13 با حرف بزرگ وارد شوند(مثال: A).

تکالیف -

تکلیف درس 13

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1RU13
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند).

درس 14 - Unit 14: The Pompidou Centre
توضیحات درس 14 :
سوالات multiple choice, sentence completion, and yes, no, not given
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
امتحان- IIELTS1RU14
لینک ورود به امتحان

بعد از pause ویدو به روشی که توضیح داده شد جواب سوالات را پیدا کنید .پاسخ ها ی سوالات 1 تا 4 با حروف بزرگ وارد شوند (مثال A). پاسخ ها ی سوالات 5 تا 8 با حروف بزرگ وارد شوند(مثال A). پاسخ ها ی سوالات 9 و 14 با حرف بزرگ وارد شوند(مثال: NOT GIVEN).

تکالیف -

تکلیف درس 14

مشاهده تکلیف
دوره های مرتبط
دوره لیسینینگ 1 آیلتس (‌Listening 1)

دوره لیسینینگ 1 آیلتس (‌Listening 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع سوالات Lis ...

دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع بخش های Sp ...