شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع سوالات Listening در آزمون IELTS آشنا می شوید.

3. مهارت Listening شما در آزمون IELTS تا نمره 5 الی 5.5 ارتقا پیدا می کند.

2. مهارت Listening شما در کل تقویت می شود.

3. بیش از 1000 کلمه ، عبارت، و جمله کاربردی یاد میگیرید که نه تنها شما را  Listening کمک می کنند ، بلکه شما را برای Speaking و Writing هم آماده می کنند.

این دوره مناسب زبان آموزانی می باشد که قصد آزمون IELTS را دارند و هم مناسب آن دسته از زبان آموزانی که صرفا قصد تقویت مهارت شنیداری خود را دارند.

اگر قصد شرکت در آزمون IELTS را دارید ابتدا امتحان تعیین سطح را بگذرانید و بعد از تعیین سطح خود (IELTS 1 یا IELTS 2 ) به نکات زیر توجه کنید.

اگر IELTS 1 هستید بهترین روش برای طی کردن دوره ها بدین ترتیب می باشد: 

ابتدا IELTS 1 Reading و IELTS 1 Listening را بگذرانید (می توانند هم زمان طی شوند یا به ترتیب) سپس IELTS 2 Reading و IELTS 2 Listening. بعد از اتمام این 4 دوره IELTS 1 Speaking و IELTS 2 Speaking را سپری کنید (اکیدا به ترتیب ). در انتها نیز اول IELTS 2 Writing و بعد IELTS 1 Writing. 

 

اگر IELTS 2 هستید بهترین روش برای طی کردن دوره ها بدین ترتیب می باشد: 

ابتدا IELTS 2 Reading و IELTS 2 Listening را بگذرانید (می توانند هم زمان طی شوند یا به ترتیب) . بعد از اتمام این 2 دوره IELTS 2 Speaking را سپری کنید. در انتها نیز اول IELTS 1 Writing و بعد IELTS 2 Writing.

درس 1 - Unit 1: Dubai Palm Apartments
توضیحات درس 1 :
با سوالات جای خالی آشنا خواهید شد.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس اول

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس اول تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید آزمون قبول شوید. در عیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 2 - درس 2
توضیحات درس 2 :
تکمیل note
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 2

مشاهده تکلیف

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس 2 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 3 - درس 3
توضیحات درس 3 :
تکمیل جای خالی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 3

مشاهده تکلیف
درس 4 - درس 4
توضیحات درس 4 :
سوالات چند گزینه ای
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 4

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs3&4
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 3 و 4 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 5 - درس 5
توضیحات درس 5 :
تکمیل جای خالی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 5

مشاهده تکلیف
درس 6 - درس 6
توضیحات درس 6 :
سوالات چند گزینه ای
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 6

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs5&6
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 5 و 6 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 7 - درس 7
توضیحات درس 7 :
تکمیل جدول
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 7

مشاهده تکلیف
درس 8 - درس 8
توضیحات درس 8 :
تکمیل نقشه
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 8

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs7&8
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 5 و 6 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 9 - درس 9
توضیحات درس 9 :
وصل کردن اطلاعات
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 9

مشاهده تکلیف
درس 10 - درس 10
توضیحات درس 10 :
سوالات چند گزینه ای
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 10

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs9&10
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 9 و 10 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 11 - درس 11
توضیحات درس 11 :
تکمیل فرم
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 11

مشاهده تکلیف
درس 12 - درس 12
توضیحات درس 12 :
سوالات چند گزینه ای
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 12

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs11&12
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 12 و 11 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 13 - درس 13
توضیحات درس 13 :
تکمیل جمله
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 13

مشاهده تکلیف
درس 14 - درس 14
توضیحات درس 14 :
تکمیل جدول
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 14

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs13&14
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 13و 14 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 15 - درس 15
توضیحات درس 15 :
وصل کردن اطلاعات
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 15

مشاهده تکلیف
درس 16 - درس 16
توضیحات درس 16 :
تکمیل فلو چارت
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 16

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LUs15&16
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس های 16 و 15 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

درس 17 - درس 17
توضیحات درس 17 :
تکمیل نوت
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس 17

مشاهده تکلیف
امتحان- IELTS1LU17
لینک ورود به امتحان

هر کدام از 10 سوال را با یک کلمه کامل کنید ( همه این کلمات در ویدو درس 17 تدریس شده اند و سوالات نمره منفی ندارند). با 7 پاسخ صحیح می توانید در آزمون قبول شوید. در غیر این صورت می توانید آزمون را تا 2 بار تکرار کنید.

دوره های مرتبط
دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

دوره اسپیکینگ 1 آیلتس (‌Speaking 1)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع بخش های Sp ...

دوره اسپیکینگ 2 آیلتس (Speaking 2)

دوره اسپیکینگ 2 آیلتس (Speaking 2)

با سپری کردن این دوره شما به طور همزمان اهداف زیر را کسب می کنید

1. با انواع بخش های Sp ...