شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

در این دوره ی فشرده و کوتاه شما قدم های اولیه برای یادگیری زبان را برداشته و با ساختارها و کلمات لازم برای شروع دوره مقدماتی آشنا می شوید.

درس 1 - درس اول
توضیحات درس 1 :
به هنگام دیدن ویدوی درس از مطالب نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس اول

مشاهده تکلیف
درس 2 - درس دوم
توضیحات درس 2 :
به هنگام دیدن ویدوی درس از مطالب نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس دوم

مشاهده تکلیف
درس 3 - درس سوم
توضیحات درس 3 :
به هنگام دیدن ویدوی درس از مطالب نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس سوم

مشاهده تکلیف
درس 4 - درس چهارم
توضیحات درس 4 :
به هنگام دیدن ویدوی درس از مطالب نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس چهارم

مشاهده تکلیف
درس 5 - درس پنجم
توضیحات درس 5 :
به هنگام دیدن ویدوی درس از مطالب نوت برداری کنید.
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

تکلیف درس پنجم

مشاهده تکلیف
دوره های مرتبط