شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

دوره شامل شش درس اول از کتاب   American English File 1 می باشد و شما می توانید با گذراندن این دوره با اصول پایه ای زبان انگلیسی آشنا شوید. در این دوره شما با گرامرها و لغات کاربردی فراوانی آشنا می شوید و در کنار آن با انجام دادن تمارین متنوع در همه زمینه ها سطح زبان خود را تا حدود زیادی بهبود می بخشید و آماده ورود به دوره های بالاتر می گردید. ما در englishGTI آماده هستیم که به تمام سوالات شما در این دوره پاسخ بدهیم. لازم به ذکر است که بعد از شروع دوره امکان دسترسی به تمام ویدیو ها برای شما وجود ندارد و شما تنها به ویدیو درس اول دسترسی خواهید داشت و ادامه درس مستلزم انجام و ارسال تمام تمارین مربوط به درس و تایید پشتیبان مربوطه می باشد تا امکان دسترسی به درس بعدی وجود داشته باشد. 

درس 1 - Elementary - 1A
توضیحات درس 1 :
سلام و احوال پرسی آشنایی با تلفظ اصوات صدادار و استرس در جملات آشنایی با اعداد
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 1A

مشاهده تکلیف
درس 2 - Elementary - 1B
توضیحات درس 2 :
آشنایی با اسامی کشورها و ملیتها آشنایی کاملتر با فعل be آشنایی کاملتر با اعداد
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 1B

مشاهده تکلیف
درس 3 - Elementary - 1C
توضیحات درس 3 :
لغات مربوط به کلاس درس آشنایی با اصوات به صورت کاملتر بررسی ضمایر ملکی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 1C

مشاهده تکلیف
درس 4 - Elementary - Practical English
توضیحات درس 4 :
آشنایی با Rob و Jenny آشنایی با اصطلاحات محاوره ای مربوط به هتل و سفارش دادن
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Practical English

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 5 - Elementary - 2ََA
توضیحات درس 5 :
آشنایی با لغات مربوط به اشیاء گرامر a و an گرامر this,that,these,those تلفظ صوت "th"
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 2ََA

مشاهده تکلیف
درس 6 - Elementary - 2B
توضیحات درس 6 :
لغات مربوط به رنگها گرامر مربوط به صفات در زبان انگلیسی تلفظ اصوات صدادار ریدینگ
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 2B

مشاهده تکلیف
درس 7 - Elementary - 2C
توضیحات درس 7 :
آشنایی با لغات مربوط به احساسات گرامر مربوط به جملات امری
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Lesson 2

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 8 - Elementary - 3A
توضیحات درس 8 :
بررسی ترکیبات فعلی رایج در زبان انگلیسی بررسی زمان حال ساده Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 3A

مشاهده تکلیف
درس 9 - Elementary - 3B
توضیحات درس 9 :
لغات مربوط به مشاغل listening مربوط به مشاغل ادامه گرامر حال ساده Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

ٍElementary - 3B

مشاهده تکلیف
درس 10 - Elementary - 3C
توضیحات درس 10 :
listening گرامر مربوط به ترتیب کلمات در جملات سوالی در زبان انگلیسی Speaking
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 3C

مشاهده تکلیف
درس 11 - Elementary - Practical English
توضیحات درس 11 :
سفارش دادن غذا
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Practical English

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 12 - Elementary - 4A
توضیحات درس 12 :
گرامر Whose و s' مالکیت بررسی لغات مربوط به اعضای خانواده ادامه تلفظ صحیح اصوات Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 4A

مشاهده تکلیف
درس 13 - Elementary - 4B
توضیحات درس 13 :
لغات مربوط به فعالیت های روزانه تلفظ جملات در زبان انگلیسی Reading Listening گرامر مربوط به حروف اضافه (at, in, on, to) ارسال Speaking ارسال Writing
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 4B

مشاهده تکلیف
درس 14 - Elementary - 4C
توضیحات درس 14 :
بررسی لغات مربوط به زمان در زبان انگلیسی گرامر مربوط به قیود تکرار تلفظ صوت "H" Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 4C

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 15 - Elementary - 5A
توضیحات درس 15 :
بررسی عبارات مربوط به افعال رایج در زبان انگلیسی بررسی گرامر can و can't بررسی تلفظ صحیح جملات در زبان انگلیسی Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 5A

مشاهده تکلیف
درس 16 - Elementary - 5B
توضیحات درس 16 :
بررسی گرامر مربوط به حال استمراری بررسی تلفظ اصوات در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 5B

مشاهده تکلیف
درس 17 - Elementary - 5C
توضیحات درس 17 :
بررسی لغات مربوط به آب و هوا و تاریخ Reading بررسی گرامر زمان های حال ساده و حال استمراری و بررسی تفاوت های آنها
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 5C

مشاهده تکلیف
درس 18 - Elementary - Practical English
توضیحات درس 18 :
بررسی اصطلاحات مربوط به خرید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Practical English

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 19 - Elementary - 6A
توضیحات درس 19 :
بررسی گرامر مربوط به ضمایر مفعولی بررسی تلفظ اصوات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 6A

مشاهده تکلیف
درس 20 - Elementary - 6B
توضیحات درس 20 :
بررسی لغات مربوط به آب و هوا و تاریخ ها Reading Listening بررسی گرامر مربوط به ساختار Like + (verb + ing) در جملات انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 6B

مشاهده تکلیف
درس 21 - Elementary - 6C
توضیحات درس 21 :
بررسی لغات مربوط به موسیقی بررسی گرامر مربوط به افعال be و do Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 6C

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

امتحان شامل شش درس اول کتاب Elementary امتحان شامل دوره کل مطالب شش درس اول کتاب سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

دوره های مرتبط
آموزش سطح مقدماتی زبان انگلیسی - کتاب American English File 1 - بخش دوم

آموزش سطح مقدماتی زبان انگلیسی - کتاب American English File 1 - بخش دوم

دوره شامل شش درس دوم از کتاب   American English File 1 می باشد و شما می توانید با گذران ...