شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

دوره شامل شش درس دوم از کتاب   American English File 1 می باشد و شما می توانید با گذراندن این دوره با اصول پایه ای زبان انگلیسی آشنا شوید. در این دوره شما با گرامرها و لغات کاربردی فراوانی آشنا می شوید و در کنار آن با انجام دادن تمارین متنوع در همه زمینه ها سطح زبان خود را تا حدود زیادی بهبود می بخشید و آماده ورود به دوره های بالاتر می گردید. توجه داشته باشید که با پشتیبانی این دوره نیز کاملا رایگان می باشد فلذا ما در englishGTI آماده هستیم که به تمام سوالات شما در این دوره پاسخ بدهیم. لازم به ذکر است که بعد از شروع دوره امکان دسترسی به تمام ویدیو ها برای شما وجود ندارد و شما تنها به ویدیو درس شش دسترسی خواهید داشت و ادامه درس مستلزم انجام و ارسال تمام تمارین مربوط به درس و تایید پشتیبان مربوطه می باشد تا امکان دسترسی به درس بعدی وجود داشته باشد. با اتمام این دوره و گذراندن امتحان نهایی شما آمادگی حضور در دوره بعدی را پیدا خواهید کرد. 

درس 1 - Elementary - 7A
توضیحات درس 1 :
بررسی گرامر مربوط به was و were Reading بررسی لغات مربوط به مشاغل
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 7A

مشاهده تکلیف
درس 2 - Elementary - 7B
توضیحات درس 2 :
Reading و Listening ادامه گرامر گذشته ساده Speaking
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 7B

مشاهده تکلیف
درس 3 - Elementary - 7C
توضیحات درس 3 :
Reading گرامر مربوط به افعال بی قاعده در زمان گذشته ساده بررسی کاربرد افعال go, have, get در جملات زبان انگلیسی Speaking
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 7C

مشاهده تکلیف
درس 4 - Elementary - Practical English
توضیحات درس 4 :
بررسی اصطلاحات مربوط به آدرس دادن
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Lesson 7

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 5 - Elementary - 8A
توضیحات درس 5 :
Reading و Listening بررسی نحوه تلفظ افعال بی قاعده در زبان انگلیسی بررسی گرامر مربوط به گذشته ساده، افعال با قاعده و بی قاعده
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 8A

مشاهده تکلیف
درس 6 - Elementary - 8B
توضیحات درس 6 :
بررسی لغات مربوط به قسمت های مختلف خانه در زبان انگلیسی Listening بررسی گرامر مربوط به there is و there are و کاربرد آنها
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 8B

مشاهده تکلیف
درس 7 - Elementary - 8C
توضیحات درس 7 :
Reading بررسی اصطلاحات مربوط به مکان و حرکت در زبان انگلیسی بررسی تلفظ کلمات در زبان انگلیسی بررسی گرامر مربوط به there was و there were و کاربرد آنها
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 8C

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 8 - Elementary - 9A
توضیحات درس 8 :
بررسی لغات مربوط به غذاها در زبان انگلیسی Reading بررسی گرامر مربوط به اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی بررسی گرامر a, an و some, any و کلربرد آنها در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 9A

مشاهده تکلیف
درس 9 - Elementary - 9B
توضیحات درس 9 :
بررسی لغات مربوط به خوراکی ها بررسی گرامر مربوط به how much و how many و کلماتی از این قبیل Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 9B

مشاهده تکلیف
درس 10 - Elementary - 9C
توضیحات درس 10 :
بررسی اعداد در زبان انگلیسی Listening بررسی گرامر مربوط به صفات نسبی در زبان انگلیسی Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 9C

مشاهده تکلیف
درس 11 - Elementary - Practical English
توضیحات درس 11 :
بررسی اصطلاحات مربوط به رستوران و سفارش دادن غذا
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Lesson 9

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 12 - Elementary - 10A
توضیحات درس 12 :
بررسی لغات مربوط به مکان ها و ساختمان ها در زبان انگلیسی بررسی گرامر مربوط به صفات عالی و کاربرد آنها Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 10A

مشاهده تکلیف
درس 13 - Elementary - 10B
توضیحات درس 13 :
Listening بررسی گرامر مربوط به going to و کاربردهای آن Reading بررسی افعال پر کاربرد در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 10B

مشاهده تکلیف
درس 14 - Elementary - 10C
توضیحات درس 14 :
بررسی افعال پر کاربرد در زبان انگلیسی Reading Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 10C

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 15 - Elementary - 11A
توضیحات درس 15 :
Reading بررسی گرامر مربوط به قیود در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

ٍElementary - 11A

مشاهده تکلیف
درس 16 - Elementary - 11B
توضیحات درس 16 :
Reading بررسی ساختارهای فعلی در زبان انگلیسی و کاربردهایشان
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 11B

مشاهده تکلیف
درس 17 - Elementary - 11C
توضیحات درس 17 :
بررسی لغات و اصطلاحات مربوط به اینترنت Listening بررسی گرامر مربوط به a, an, the و کاربرد هایشان در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 11C

مشاهده تکلیف
درس 18 - Elementary - Practical English
توضیحات درس 18 :
بررسی اصطلاحات مربوط به رفت و آمد و سفر در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - Lesson 11

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 19 - Elementary - 12A
توضیحات درس 19 :
بررسی گرامر مربوط به حال کامل ( Present Perfect ) و کاربردهای آن بررسی حالت سوم افعال در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 12A

مشاهده تکلیف
درس 20 - Elementary - 12B
توضیحات درس 20 :
Listening بررسی تفاوت های گذشته ساده و حال کامل
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 12B

مشاهده تکلیف
درس 21 - Elementary - 12C
توضیحات درس 21 :
Reading دوره نکات مربوط به تلفظ
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Elementary - 12C

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

امتحان شامل مطالب درس داده شده در کل کتاب می باشد. این امتحان شامل هر 12 درس و مطالب تدریس شده در طول دوره Elementary می باشد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

دوره های مرتبط
آموزش سطح مقدماتی زبان انگلیسی - کتاب American English File 1 - بخش اول

آموزش سطح مقدماتی زبان انگلیسی - کتاب American English File 1 - بخش اول

دوره شامل شش درس اول از کتاب   American English File 1 می باشد و شما می توانید با گذران ...