شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

در این دوره اصول اولیه مربوط به رسیدن به سطح زبانی استاندارد و آمادگی برای آزمون های استاندارد در نظر گرفته شده است که شامل آشنایی با ساختار های Complex در زبان می باشد. مجموعه ای کامل از لغات کاربردی به در این کتاب آمادگی مطلوبی از سطح لغت را برای زبان آموزان فراهم می کند. این دوره شامل 6 درس دوم  کتاب  َAmerican English File  2  می باشد به همراه مرور کل مطالب کتاب است.  هر درس شامل 2 تا 4 ویدئو می باشد و در انتهای هر درس یک امتحان در نظر گرفته شده است. امکان دسترسی به مطالب دروس بعد منوط به انجام تکالیف و موفقیت در آزمون درس قبل خواهد بود.

درس 1 - Pre-Intermediate_Unit 7_Part 1
توضیحات درس 1 :
Infinitive → to + verb
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 7_Part 1

مشاهده تکلیف
درس 2 - Pre-Intermediate_Unit 7_Part 2
توضیحات درس 2 :
Gerund → verb + ing
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 7_Part 2

مشاهده تکلیف
درس 3 - Pre-Intermediate_Unit 7_Part 3
توضیحات درس 3 :
Obligation = اجبار
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 7_Part 3

مشاهده تکلیف
درس 4 - Pre-Intermediate_Practical English_Lesson 7
توضیحات درس 4 :
Practical English
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Practical English_Lesson 7

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 7 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 5 - Pre-Intermediate_Unit 8_Part 1
توضیحات درس 5 :
Should ,Ought to
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 8_Part 1

مشاهده تکلیف
درس 6 - Pre-Intermediate_Unit 8_Part 2
توضیحات درس 6 :
Conditional type1 = شرطی نوع اول
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 8_Part 2

مشاهده تکلیف
درس 7 - Pre-Intermediate_Unit 8_Part 3
توضیحات درس 7 :
Possessive adjectives = صفات ملکی Possessive pronouns = ضمایر ملکی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 8_Part 3

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 8 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 8 - Pre-Intermediate_Unit 9_Part 1
توضیحات درس 8 :
شرطی نوع دوم
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 9_Part 1

مشاهده تکلیف
درس 9 - Pre-Intermediate_Unit 9_Part 2
توضیحات درس 9 :
Present Perfect
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 9_Part 2

مشاهده تکلیف
درس 10 - Pre-Intermediate_Unit 9_Part 3
توضیحات درس 10 :
Simple past and Present perfect
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 9_Part 3

مشاهده تکلیف
درس 11 - Pre-Intermediate_Practical English_Lesson 9
توضیحات درس 11 :
Practical English
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Practical English_Lesson 9

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 9 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 12 - Pre-Intermediate_Unit 10_Part 1
توضیحات درس 12 :
Passive = مجهول
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 10_Part 1

مشاهده تکلیف
درس 13 - Pre-Intermediate_Unit 10_Part 2
توضیحات درس 13 :
Used to + verb بیان عادت در گذشته
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 10_Part 2

مشاهده تکلیف
درس 14 - Pre-Intermediate_Unit 10_Part 3
توضیحات درس 14 :
May/Might
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 10_Part 3

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 10 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 15 - Pre-Intermediate_Unit 11_Part 1
توضیحات درس 15 :
Expressing Movement
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 11_Part 1

مشاهده تکلیف
درس 16 - Pre-Intermediate_Unit 11_Part 2
توضیحات درس 16 :
Phrasal Verbs
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 11_Part 2

مشاهده تکلیف
درس 17 - Pre-Intermediate_Unit 11_Part 3
توضیحات درس 17 :
So/Neither
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 11_Part 3

مشاهده تکلیف
درس 18 - Pre-Intermediate_Practical English_Lesson 11
توضیحات درس 18 :
Practical English
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Practical English_Lesson 11

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 11 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

درس 19 - Pre-Intermediate_Unit 12_Part 1
توضیحات درس 19 :
Past Perfect
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 12_Part 1

مشاهده تکلیف
درس 20 - Pre-Intermediate_Unit 12_Final Part
توضیحات درس 20 :
Reported Speech Questions without auxiliaries مرور مطالب کل کتاب
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Pre-Intermediate_Unit 12_Final Part

مشاهده تکلیف
امتحان- Quick Test 12 - Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل سوالات چند گزینه ای می باشد و در قالب Grammar و Vocabulary ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 می باشد و تعداد دفعاتی که می توانید در این آزمون شرکت کنید 2 بار می باشد.

امتحان- End-of-course Pre-intermediate
لینک ورود به امتحان

مرور مطالب درسی، این آزمون شامل مرور مطالب کل کتاب می باشد و به صورت چند گزینه ای و جای خالی ارائه شده است. در این آزمون سوالات در قالب Grammar و Vocabulary و همچنین Reading ارائه شده است. حداقل نمره قبولی 70 و 2 بار مجاز به شرکت در آزمون می باشید.

دوره های مرتبط
آموزش سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی - کتاب American English File 2 - بخش اول

آموزش سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی - کتاب American English File 2 - بخش اول

در این دوره اصول اولیه مربوط به رسیدن به سطح زبانی استاندارد و آمادگی بر ...