شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

در این دوره شما به صورت حرفه ای با لغات، اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آشنا می شوید. این دوره شامل پنج درس اول از کتاب سوم American English File می باشد. در این دوره شما سطح speaking و writing خود را بسیار بالا می برید و پس از اتمام این دوره آمادگی آغاز دوره های IELTS و TOEFL را پیدا می کنید. این دوره شما را با گرامر های بسیار کاربردی در سطح بالا آشنا خواهد کرد و همچنین پس از اتمام این دوره شما می توانید به راحتی انگلیسی صحبت کنید و بفهمید. لازم به ذکر است که بعد از شروع دوره امکان دسترسی به تمام ویدیو ها برای شما وجود ندارد و شما تنها به ویدیو درس اول دسترسی خواهید داشت و ادامه درس مستلزم انجام و ارسال تمام تمارین مربوط به درس و تایید پشتیبان مربوطه می باشد تا امکان دسترسی به درس بعدی وجود داشته باشد.

درس 1 - Intermediate - 1A _ Part 1
توضیحات درس 1 :
بررسی لغات مربوط به غذاها بررسی اصوات و دوره اصوات Speaking Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 1A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 2 - Intermediate - 1A _ Part 2
توضیحات درس 2 :
Listening بررسی گرامر مربوط به حال ساده و حال استمراری
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 1A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 3 - Intermediate - 1B _ Part 1
توضیحات درس 3 :
بررسی لغات مربوط به خانواده در زبان انگلیسی بررسی گرامر مربوط به زمان آینده در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 1B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 4 - Intermediate - 1B _ Part 2
توضیحات درس 4 :
Reading بررسی صفات مربوط به شخصیت و رفتار در زبان انگلیسی بررسی استرس کلمات در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 1B _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 5 - Intermediate - Practical English
توضیحات درس 5 :
برسسی اصطلاحات مربوط به دید و بازدید و انجام مکالمات روزمره
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - Lesson 1

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 6 - Intermediate - 2A _ Part 1
توضیحات درس 6 :
بررسی لغات مربوط به پول بررسی تلفظ اصوات Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 2A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 7 - Intermediate - 2A _ Part 2
توضیحات درس 7 :
بررسی گرامر مربوط به حال کامل و گذشته ساده و تفاوتهای آنها Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 2A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 8 - Intermediate - 2B _ Part 1
توضیحات درس 8 :
Listening بررسی گرامر مربوط به حال کامل، حال کامل استمراری و for و since بررسی نحوه تلفظ جملات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 2B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 9 - Intermediate - 2B _ Part 2
توضیحات درس 9 :
Reading & Listening بررسی لغات مربوط به صفات و انواع آن در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 2B _ Part 2

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 10 - Intermediate - 3A _ Part 1
توضیحات درس 10 :
بررسی لغات مربوط به حمل و نقل بررسی تلفظ درست کلمات در زبان انگلیسی Listening & Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 11 - Intermediate - 3A _ Part 2
توضیحات درس 11 :
بررسی گرامر مربوط به صفات بسبی و عالی در زبان انگلیسی بررسی نحوه صحیح تلفظ جملات در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 3A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 12 - Intermediate - 3B _ Part 1
توضیحات درس 12 :
Reading بررسی گرامر مربوط به a, an, the و کاربردهایشان بررسی نحوه صحیح تلفظ اصوات
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 3B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 13 - Intermediate - 3B _ Part 2
توضیحات درس 13 :
Listening Reading بررسی ترکیبات مربوط به حروف اضافه
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 3B _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 14 - Intermediate - Practical English
توضیحات درس 14 :
بررسی اصطلاحات مربوط به بحث کردن در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - Lesson 3

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 15 - Intermediate - 4A _ Part 1
توضیحات درس 15 :
بررسی گرامر مربوط به can, could, be able to و کاربرد های آنها Reading بررسی نحوه صحیح تلفظ جملات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 4A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 16 - Intermediate - 4A _ Part 2
توضیحات درس 16 :
بررسی لغات مربوط به صفات در زبان انگلیسی Reading Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 17 - Intermediate - 4B _ Part 1
توضیحات درس 17 :
بررسی لغات مربوط به تماس های تلفنی در زبان انگلیسی بررسی گرامر مربوط به اجبار و کاربردهای آن در زبان انگلیسی بررسی نحوه صحیح تلفظ جملات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 4B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 18 - Intermediate - 4B _ Part 2
توضیحات درس 18 :
Reading Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 4B _ Part 2

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 19 - Intermediate - 5A _ Part 1
توضیحات درس 19 :
بررسی لغات مربوط به ورزش در زبان انگلیسی بررسی تلفظ صحیح کلمات Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 5A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 20 - Intermediate - 5A _ Part 2
توضیحات درس 20 :
Listening بررسی گرامر مربوط به زمان های گذشته
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 5A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 21 - Intermediate - 5B _ Part 1
توضیحات درس 21 :
Reading بررسی گرامر مربوط به usually و used to بررسی تلفظ صحیح جملات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 5B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 22 - Intermediate - 5B _ Part 2
توضیحات درس 22 :
بررسی لغات مربوط به روابط در زبان انگلیسی بررسی نحوه صحیح تلفظ کلمات در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 5B _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 23 - Intermediate - Practical English
توضیحات درس 23 :
بررسی اصطلاحات مربوط به صحبت های دوستانه در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - Lesson 5

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

امتحان شش درس اول کتاب Intermediate دوره کل مطالب شش درس اول کتاب سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

دوره های مرتبط
آموزش سطح متوسط زبان انگلیسی - کتاب American English File 3 - بخش دوم

آموزش سطح متوسط زبان انگلیسی - کتاب American English File 3 - بخش دوم

در این دوره شما به صورت حرفه ای با لغات، اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آشنا می شوید. این دوره شامل پ ...