شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
دسترسی سریع QUICK ACCESS
ارتباط با استاد دوره مربوطه CONNECT WITH TEACHER
امــــکان بازگشت وجـــه POSSIBLE RETURN MONEY
توضیحات دوره

در این دوره شما به صورت حرفه ای با لغات، اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آشنا می شوید. این دوره شامل پنج درس اول از کتاب سوم American English File می باشد. در این دوره شما سطح speaking و writing خود را بسیار بالا می برید و پس از اتمام این دوره آمادگی آغاز دوره های IELTS و TOEFL را پیدا می کنید. این دوره شما را با گرامر های بسیار کاربردی در سطح بالا آشنا خواهد کرد و همچنین پس از اتمام این دوره شما می توانید به راحتی انگلیسی صحبت کنید و بفهمید. لازم به ذکر است که بعد از شروع دوره امکان دسترسی به تمام ویدیو ها برای شما وجود ندارد و شما تنها به ویدیو درس پنج دسترسی خواهید داشت و ادامه درس مستلزم انجام و ارسال تمام تمارین مربوط به درس و تایید پشتیبان مربوطه می باشد تا امکان دسترسی به درس بعدی وجود داشته باشد.

درس 1 - Intermediate - 6A _ Part 1
توضیحات درس 1 :
Reading بررسی گرامر مربوط به مجهول در زبان انگلیسی نحوه صحیح تلفظ جملات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 6A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 2 - Intermediate - 6A _ Part 2
توضیحات درس 2 :
بررسی لغات مربوط به فیلم در زبان انگلیسی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 6A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 3 - Intermediate - 6B _ Part 1
توضیحات درس 3 :
Reading بررسی لغات مربوط به ظاهر افراد بررسی اصوات صدادار ترکیبی در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 4 - Intermediate - 6B _ Part 2
توضیحات درس 4 :
بررسی گرامر مربوط به مودال ها Listening Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 6B _ Part 2

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 5 - Intermediate - 7A _ Part 1
توضیحات درس 5 :
بررسی لغات مربوط به تحصیل بررسی نحوه صحیح تلفظ اصوات Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 7A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 6 - Intermediate - 7A _ Part 2
توضیحات درس 6 :
بررسی گرامر مربوط به شرطی ها Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 7A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 7 - Intermediate - 7B _ Part 1
توضیحات درس 7 :
بررسی گرامر مربوط به شرطی نوع دوم بررسی تلفظ صحیح جملات بررسی لغات مربوط به خانه در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 7B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 8 - Intermediate - 7B _ Part 2
توضیحات درس 8 :
Reading Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 7B _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 9 - Intermediate - Practical English
توضیحات درس 9 :
بررسی اصطلاحات مربوط به مکالمات روزمره در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - Lesson 7

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 10 - Intermediate - 8A _ Part 1
توضیحات درس 10 :
بررسی گرامر مربوط به Reported Speech بررسی لغات مربوط به خرید
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 8A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 11 - Intermediate - 8A _ Part 2
توضیحات درس 11 :
Reading بررسی تلفظ صحیح اصوات بررسی نخوه ساختن افعال Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
درس 12 - Intermediate - 8B _ Part 1
توضیحات درس 12 :
بررسی لغات مربوط به کار بررسی استرس در زبان انگلیسی بررسی گرامر مربوط به gerunds و infinitives
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 8B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 13 - Intermediate - 8B _ Part 2
توضیحات درس 13 :
Reading Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 8B _ Part 2

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 14 - Intermediate - 9A _ Part 1
توضیحات درس 14 :
Reading بررسی گرامر مربوط به شرطی نوع سوم بررسی نحوه صحیح تلفظ جملات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 9A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 15 - Intermediate - 9A _ Part 2
توضیحات درس 15 :
Reading بررسی نحوه ساخت کلمات در زبان انگلیسی
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 9A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 16 - Intermediate - 9B _ Part 1
توضیحات درس 16 :
بررسی گرامر مربوط به quantifiers بررسی تلفظ صحیح کلمات Reading
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 9B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 17 - Intermediate - 9B _ Part 2
توضیحات درس 17 :
بررسی لغات مربوط به لوازم الکترونیکی Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 9B _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 18 - Intermediate - Practical English
توضیحات درس 18 :
بررسی اصطلاحات روزمره
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - Lesson 9

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

درس 19 - Intermediate - 10A _ Part 1
توضیحات درس 19 :
Reading بررسی گرامر مربوط به Relative Clauses
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 10A _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 20 - Intermediate - 10A _ Part 2
توضیحات درس 20 :
Listening بررسی اسامی و استرس آنها
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 10A _ Part 2

مشاهده تکلیف
درس 21 - Intermediate - 10B _ Part 1
توضیحات درس 21 :
بررسی لغات مربوط به جرم و جنایت Reading Listening بررسی گرامر مربوط به Tag Questions
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 10B _ Part 1

مشاهده تکلیف
درس 22 - Intermediate - 10B _ Part 2
توضیحات درس 22 :
Reading Listening
پس از خرید دوره ، لینک های دانلود در این قسمت نمایش داده خواهند شد
تکالیف -

Intermediate - 10B _ Part 2

مشاهده تکلیف

امتحان شامل مرور مطالب درسی امتحان شامل سوالات مربوط به گرامر و لغات درس می باشد. امتحان سه گزینه ای می باشد و نمره منفی ندارد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

امتحان شامل مطالب درس داده شده در کل کتاب می باشد. این امتحان شامل هر 10 درس و مطالب تدریس شده در طول دوره Intermediate می باشد. سعی کنید به تمام سوالات پاسخ بدهید. نمره قبولی در امتحان 70 می باشد. شما مجاز هستید دو بار امتحان را تکرار کنید.

دوره های مرتبط
آموزش سطح متوسط زبان انگلیسی - کتاب American English File 3 - بخش اول

آموزش سطح متوسط زبان انگلیسی - کتاب American English File 3 - بخش اول

در این دوره شما به صورت حرفه ای با لغات، اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آشنا می شوید. این دوره شامل پ ...