شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
آموزش گرامر حال استمراری در زبان انگلیسی
 

حال استمراری

همانطور که بارها به اهمیت زمان ها در آموزش زبان انگلیسی پرداختیم، در این پست قرار است در مورد زمان حال استمراری صحبت کنیم، شما می توانید در مطالب دیگر بلاگ در مورد گذشته ساده، حال ساده، حال کامل اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

حال استمراری یکی از پر کاربردترین زمان های زبان انگلیسی به حساب می آید. این زمان با ترکیب افعال (am, is, are) و فعل اصلی که به (ing) ختم می شود ساخته می شود. به عنوان مثال:

I am walking.

She is sleeping.

They are talking.

همانطور که در مثال های بالا می بینید در جملات بالا فعل حال استمراری با ترکیب افعال (am, is, are) و فعل اصلی که به  (ing) ختم میشود ساخته می شود.

نکته قابل توجه در مورد این زمان استفاده از افعال کمکی مختلف برای فاعل های مختلف است. به این معنی که در حالت اول شخص مفرد از فعل (am) در حالت دوم شخص مفرد و تمام حالات جمع از فعل (are) و در حالت سوم شخص مفرد از فعل (is) قبل از فعل اصلی استفاده می شود. به مثالهای زیر توجه کنید.

.I am walking

.You are walking

.She is walking

.He is walking

.It is walking

.We are walking

.You are walking

.They are walking

توجه داشته باشیذ که برای منفی کردن این افعال منفی گر (not) به فعل (am, is, are) اضافه می شود. در حالت سوالی نیز جای فاعل و فعل کمکی عوض می شود و جمله به صورت سوالی در می آید. به مثال های زیر توجه کنید.

He is painting the wall.

He is not painting the wall. (حالت منفی فعل)

Is he painting the wall? (حالت سوالی)

They are reading.

They aren't reading. (حالت منفی که در آن منفی گر به صورت مخفف ظاهر شده است)

Are they reading? (حالت سوالی)

  1. کاربردهای زمان حال استمراری چیست؟

حال استمراری داراری کاربردهای متنوعی می باشد که در اینجا سعی خواهیم کرد به آنها بپردازیم.

  1. کاربرد اصلی این زمان برای اشاره به عملی است که در حال حاضر و در زمان صحبت کردن در حال اتفاق افتادن است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از این زمان نمی توان از افعال حسی و یا به عبارتی افعالی که نمی توانند حالت استمراری به خود بگیرند استفاده کرد. به عنوان مثال افعالی مثل (love, hate, know) و افعالی از این قبیل را نمی توان در حالت استمراری به کار برد. به مثال های زیر توجه کنید:

She is listening to music.

او در حال گوش کردن به موسیقی است. (عمل گوش کردن به موسیقی در لحظه بیان جمله توسط شخص مورد نظر در حال انجام شدن می باشد.)

I am making dinner.

در جمله فوق شخص در حال پخت شام می باشد و به همین خاطر برای اشاره به عمل خود از حال استمراری استفاده می کند.

They are painting the door.

در این مثال نیز افراد در حال رنگ کردن در هستند.

 

  1. کابرد دیگر حال استمراری برای توصیف یک موقعیت است که چند عمل به طور همزمان در حال رخ دادن هستند. در واقع از این زمان می توان برای به تصویر کشیدن یک صحنه استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

It is raining and the wind is blowing. I am sitting in my and I am drinking coffee and my friend is listening to music and my mother is cooking dinner.

همانطور که در جملات فوق دیدید این چند عمل به طور همزمان در حال رخ دادن هستند و به نوعی با بیان اینکه این افعال همزمان در حال رخ دادن هستند ما یک تصویر به وجود می آوریم که کاربرد دیگر حال استمراری به حساب می آید.

 

Present Continuous

What is Present Continuous and when is it used in English?

  1. Present continuous is one of the most frequently used tenses in the English language and it is formed by adding (am, is, are) to the beginning of the main verb ina sentences while the main verb ends in (ing). Please look at the following examples.

I am walking.

She is sleeping.

They are talking.

As you can see in the examples, Present Continuous is formed by adding (ing) to the end of the verb and placing one of the three auxiliaries at the beginning depending on the subject of your sentence.

 

The point that we should bear in mind is that the auxiliary changes according to the subject of the sentence. Meaning if the subject is the first person singular we use (am) and in the case of the second person singular and all the plural forms the verb (are) is used but if the subject of the sentence is the third person singular the verb (is) is placed before the main verb to create the present continuous tense. Please pay attention to the following examples for more clarification.

 

.I am walking

.You are walking

.She is walking

.He is walking

.It is walking

.We are walking

.You are walking

.They are walking

For making the negative form of the verb we simply add "not" to the auxiliary (am, is, are) to form the negative and in order to form the question form we change the place of the subject and the auxiliary in the sentence. Pay attention to the following examples.

 

He is painting the wall.

He is not painting the wall. (The negator "not" is added to the auxiliary "is" to form the negative form of the verb.)

Is he painting the wall? (In the question form we have changed the place of the subject and auxiliary.)

They are reading.

They aren't reading. (In this example the negator has been abbreviated to form the negative form.)

Are they reading?

 

 

  1. What are the usages of the Present Continuous tense?

This tense has a variety of usages which we will try to cover in this section.

 

  1. The main usage of this tense is when you want to refer to an action that is happening at the moment of speaking. Please pay attention that the verb has to be an action verb and you cannot use a verb that refers to a state of the verbs of senses in this tense. For example verbs like (like, love, hate, smell…) cannot be used in this form. Pay attention to the following examples for more explanation.

 

She is listening to music.

The action of her listening to music is actually taking place at the moment of speaking and therefore the Present Continuous form should be used.

 

I am making dinner.

In this case the subject is in the middle of cooking dinner and therefore the Present Continuous form should be used.

 

They are painting the door.

In this example the group of people are painting the kitchen as we speak so the Present Continuous form needs to be used.

 

  1. The second usage of the Present Continuous is when you want to show that a number of actions are happening at the same time or in other words you want to illustrate a situation. Pay attention to the following example.

 

It is raining and the wind is blowing. I am sitting in my and I am drinking coffee and my friend is listening to music and my mother is cooking dinner.

 

As you can see the following actions are all happening at the same time and therefore we are illustrating a picture in the listeners mind and in order to do this the Present Continuous must be used.

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۷
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه