شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
آموزش گرامر حال کامل در زبان انگلیسی
 

زمان ها در آموزش زبان انگلیسی جزو اجزای مهم محسوب می شوند که یادگیری آن برای هر زبان آموزی واجب است، در مطالب قبلی در مورد زمان های گذشته ساده و حال ساده صحبت شد، و امروز در این پست .شما می توانید گرامر حال کامل را آموزش ببینید.

  1. حال کامل چه زمانی است و کابردهای آن در زبان انگلیسی چیست؟

به جرات می توان گفت یکی از مهمترین آموزش ها در آموزش زبان انگلیسی حال کامل است که پر کاربردترین زمان در زبان انگلیسی می باشد و استفاده درست و صحیح از این فعل می تواند قسمت اعظمی از مشکلات زبان آموزان را برطرف کند و منجر به پیشرفت بسیار چشمگیر در مهارت گفتاری و نوشتاری زبان آموز گردد.

در این قسمت به بررسی کاربردهای اصلی این زمان در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

 

  1. مهمترین کاربرد این زمان اشاره به عملی است که در زمان گذشته و در وقت نامشخص اتفاق افتاده است. توجه داشته باشید که زمان رخ دادن عمل نامشخص است، در صورتی که بخواهیم به زمان دقیق اتفاق افتادن عمل اشاره کنیم دیگر نمی توان از این زمان استفاده کرد و باید از زمان گذشته ساده استفاده شود. فعل حال کامل با استفاده از دو فعل (Have   و Has) و شکل سوم افعال در زبان انگلیسی به وجود می آید. توجه داشته باشید که افعال در زبان انگلیسی در حالت گذشته و کامل به دو شکل باقاعده و بی قاعده ظاهر می شوند که در حالت باقاعده با اضافه کردن (ed) به آخر فعل ساخته می شوند ولی در حالت بی قاعده شکل فعل به طور نامشخص تغییر می کند که باید توسط زبان آموز به خاطر سپرده شود. به مثال های زیر توجه کنید.

She has seen the movie.

در این مثال او فیلم را دیده است و زمان فیلم دیدن او نیز نامشخص است. همچنین فعل مورد نظر (see) جزو افعال بی قاعده به حساب می آید که شکل سوم آن (seen) می باشد که باید به خاطر سپرده شود. همچنین به این نکته نیز باید توجه شود که در مورد سوم شخص مفرد فعل (Has) قبل از فعل اصلی در حال کامل قرار می گیرد و در سایر موارد از فعل (Have) استفاده می شود.

They have finished the book.

در مثال فوق آنها کتاب را به انتها رسانده اند، زمان به اتمام رسیدن کتاب نامشخص است و فعل اصلی باقاعده می باشد و می توان دید که برای ساخت آن (ed) به انتهای فعل اصلی (finish) اضافه شده است. توجه به این نکته باز هم ضروری می آید که اگر قرار بر این بود که زمان اتمام کتاب اعلام شود باید از گذشته ساده استفاده می شد. مقایسه کنید:

They have finished the book.

They finished the book at 6.

 

  1. کاربرد دیگر حال کامل برای اشاره به عملی است که مدت زمان زیادی است که در حال انجام است و یا صادق است. در حالتی که از این کاربرد استفاده شود در بیشتر مواقع از (For, Since) نیز استفاده می شود که از for  برای اشاره به مدت زمان و از since  برای اشاره به نقطه آغازین یک عمل استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.

 

I have lived in Iran for 20 years.

در مثال فوق شخص 20 سال است که در ایران زندگی می کند و برای اشاره به این مدت زمان از for  اسفاده شده است.

Leila has known Maryam since 1995.

در مثال فوق لیلا از سال 1995 مریم را می شناخته است و در نتیجه برای اشاره به نقطه آغازین باید از since   استفاده کرد.

 

  1. برای ساختن حالت منفی این فعل باید منفی گر "not" را به یکی از کمک فعل های "have   یا  has" اضافه کرد. و در حالت سوالی نیز جای فاعل با کمک فعل "have   یا  has" عوض می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

She has traveled to America. (جمله مثبت)

She hasn't traveled to America. (جمله منفی)

Has she traveled to America? (جمله سوالی)

They have lost the game. (جمله مثبت)

They haven't lost the game. (جمله منفی)

Have they lost the game? (جمله سوالی)

 

 

 

Present Perfect

The Present Perfect is without doubt the most frequently used tense in the English language and if students can use and apply this tense properly it can safely be said that a great deal of their problems will be diminished regarding speaking and writing. So learning to use the tense properly and correctly is of utmost importance and therefore it is strongly recommended that the tense be studied completely and with care.

Here we will try to take a brief look at its main usages.

 

  1. The main usage of the tense refers to an action that has happened in an unclear time in the past. The time of the action is not clear and also it is not important. If we are to refer to the exact time of the action we have to use the Past Simple form and we cannot use this for to refer to the exact time of the action. In order to create this tense we need to use "Have or Has" followed by the Past Participle form of the verb required. Note that the Past Simple and Past Participle form of verbs in English re divided into the regular and irregular form and paying attention to this point is critical that in order to form the Past Simple and Past Participle form of a regular verb the only thing that needs to be done is adding an "ed" to the end of the verb but if we are to use an irregular verb in these cases we should note that the form of the irregular verb changes in a haphazard manner and should be learned and memorized by the learner and applied when necessary. Please pay attention to the following examples:

 

She has seen the movie.

In this example the sentence implies that the movie was seen in an unclear time in the past and also pay attention that the verb "see" is an irregular verb and the Past Participle form of the verb "seen" is used here. Also note that the verb "Has" is used for the third person singular form of the verb and in all the other cases of the verb "Have" is used to form the verb.

 

They have finished the book.

In this example the reading of the book has also come to an end in an unclear time in the past and it can be seen that the verb "finish" is a regular verb and in order to use the Past Participle form of the verb we only need to add "ed" to the end of the verb. If we were to refer to the exact time of the action we couldn't have used this form and we were obliged to use the Past Simple tense. Compare:

They have finished the book.

They finished the book at 6.

 

  1. Another common usage of the Present Perfect is to refer to actions which have been true or happening for a long time. When this usage is applied "For, Since" are also used regularly. We use "For" to refer to the period that the action has been taking place and we use "Since" to refer to the starting point of the action. Pay attention to the following axamples:

 

I have lived in Iran for 20 years.

In this example the subject has spent 20 years in Iran and in order to refer to the time period the usage of "For" is necessary.

 

Leila has known Maryam since 1995.

In this example the subject "Leila" has known "Maryam" as of 1995 and in order to refer to a starting point in time we need to use "Since".

 

  1. In order to make a negative form we need to add "Not" to the auxiliary "Have or Has" depending on the subject. To make the question form of the verb we only need to change the place of the subject and the auxiliary verb in the sentence. Pay attention to the following examples.

She has traveled to America. (Affirmative form)

She hasn't traveled to America. (Negative form)

Has she traveled to America? (Question form)

They have lost the game. (Affirmative form)

They haven't lost the game. (Negative form)

Have they lost the game? (Question form

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۵
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه