شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
تفاوت های بین over و above در زبان انگلیسی
 

در آموزش زبان انگلیسی حرف های اضافه می توانند نکات مهم و مبهمی داشته باشند، که در مجموعه ی انگلیش جی تی آی تلاش خواهیم کرد این مسائل گنگ را برای زبان آموز روان تر و ساده تر توضیح دهیم.

دو حرف اضافه ای که در زبان انگلیسی بسیار شبیه به همدیگر هستند ولی تفاوت هایی دارند above و over هستند که در این بخش به بررسی این تفاوت above و over خواهیم پرداخت.

Above و over هر دو می توانند به معنی "بالاتر از" باشند.

I can see the plane above/over the house.

The water level in the river came above/over our waists.

ولی وقتی بخواهیم اشاره کنیم به چیزی که به طور مستقیم بالای چیز دیگری نیست از above استفاده می کنیم. به مثال زیر با این معنا توجه کنید:

His house is above the lake and it is very beautiful.

در این مثال ما نمی توانیم از over استفاده کنیم. چون اگر over استفاده شود به این معنی می باشد که خانه کاملا بر روی دریاچه می باشد که ممکن نیست اما در این مثال که از above  استفاده شده است یعنی بالای دریاچه ولی در خشکی.

وقتی که یک چیزی بالای چیز دیگری قرار می گیرد و از بالا آن را می پوشاند و حتی با لمس بالای آن آیتم زیری را می پوشاند از over استفاده می کنیم. به مثال های زیر با معنی توضیح داده شده توجه کنید.

There was a sign over the door.

A chandelier hung over the table.

The plane was flying over the city.

He wore a coat over her sweater.

یک استفاده دیگر over زمانی است که یک چیزی از روی چیز دیگری رد می شود.

A sheep jumped over the fence.

The road over this mountain is very dangerous.

The bridge over the river is very beautiful.

هر گاه از اندازه گیری صحبت می شود مانند دما، قد و یا هر مقیاس عمودی دیگری از above استفاده می شود.

The temperature was 30 degrees above zero. It was very hot.

The city is 1000 meters above sea level.

هر گاه بخواهیم در مورد سن یا سرعت صحبت کنیم در زبان انگلیسی از over استفاده می کنیم.

Only people over 18 can watch this movie since it contains violent scenes.

You are not allowed to drive over 80 mph in this highway.

در مقالات و کتاب ها  above به معنی قبل می باشد.

For more information see above.

 

Some propositions in English are pretty similar and sometimes learners use them interchangeably. However, sometimes this interchangeable use might be wrong. Form among such prepositions above and over will be discussed here and some light will be shed on their slight differences.

To begin with, they both mean higher than. Regarding this meaning the interchangeable use is fine.

  I can see the plane above/over the house.

The water level in the river came above/over our waists.

However, when one is directly on something else we use over.

There was a sign over the door.

A chandelier hung over the table.

The plane was flying over the city.

He wore a coat over her sweater.

If something is not directly over something else above must be used.

His house is above the lake and it is very beautiful.

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۲
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه