شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
تفاوت های بین raise و rise در زبان انگلیسی
 

لغت raise  و rise از لحاظ ظاهری بسیار شبیه یکدیگر هستند ولی از لحاظ معنایی و گرامری کاملا متفاوت می باشند. تفاوت معنایی آنها بسیار گویا می باشد. Raise به معنی بالا بردن است یعنی یک انجام دهنده کاری وجود دارد. به عنوان مثال:

The company raised the prices.

شرکت قیمت ها را بالا برد.

اما لغت rise به معنی بالا رفتن است. یعنی بالا رفتن خود به خود اتفاق می افتد و انجام دهنده ی کاری وجود ندارد. مثال:

The prices rose a month ago.

قیمت ها یک ماه پیش بالا رفت.

در مثال دوم صحبتی از انجام دهنده ی کار به میان نمی آید و بالا رفتن قیمت ها خود به خود اتفاق می افتد.

 

The words raise and rise are very similar to each other and most students use them interchangeably by mistake. However, semantically and grammatically they are totally different. Raise means to increase, but somebody or something causes this increase. Pay attention to the example below:

The company raised the prices.

In this example the company made the prices increase. Regarding rise, the meaning is also to increase but the difference is that here the increase happens on its own. For example:

The prices rose a month ago.

In this example nobody is responsible for the increase in prices and it happened by itself.

 

کلمات کلیدی:

لغت ، معنی ، گرامر ، meaning ، grammar ، rise، raise، بالا بردن ، بالا رفتن

 

منتشر شده : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه