شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
نحوه تقویت مهارت ریدینگ (Reading)
 

در آموزش زبان انگلیسی و تقویت مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی، برای تقویت Reading باید دو نوع Reading  متفاوت در کنار هم استفاده شود: Extensive Reading and Intensive Reading. نوع Intensive باید توسط معلم در کلاس تدریس شود ولی نوع Extensive خود خوان می باشد و با یاد گیری صحیح آن خود می توانید آن را انجام دهید.

برای این Reading  می توانید بسته به سطح خود از منابع مختلفی که به ترتیب سختی اینجا معرفی می شود استفاده کنید: کتاب های داستان ساده شده که از سطح 1 تا 6 مجود می باشد نقطه شروع بسیار خوبی هستند. در مرحله بعد مجلات و رمان ها قرار دارند.

نحوه انجام: وقتی یک Reading  با هدف Extensive  انجام می شود مهمترین نکته چک نکردن کلمات نا آشنا مو قع خواندن می باشد زیرا که هدف در این Reading فهم کلی است نه فهم جزییات. اگر شما در انتها  30 الی 40 درصد از Reading را متوجه شده باشید کافی است. اگر یک Reading  را می خوانید ولی متوجه نمی شوید لزوما به خاطر ضعف دانش لغوی شما نمی باشد بلکه بیشتر به خاطر ضعف درک مطلب شماست که این روش می تواند نقش بزرگی در راستای بهبود آن بازی کند.

 

How to Improve Reading

Improving the reading skill involves two different types: intensive reading and extensive reading. The former must be done with the help of a teacher but as a language learner you can easily do the latter at home on your own. There are different sources for this purpose which will be introduced here based on their difficulty. There are some simplified stories from stage 1 to stage 6 which are a great starting point. Magazines and novels are among the difficult sources which upper-intermediate and advanced students can use.

How to read:

When it comes to extensive reading, the most important point is not looking up the new words since the point of this type of reading is getting the general picture and details are not important. Understand 30 to 40 percent of the reading material is enough when the purpose is extensive reading. It is worth noting that if you read something and you don’t understand it, it is not necessarily due to unknown words in that reading. Most probably it has to do with you reading comprehension that can be improved through the method introduced

منتشر شده : ۱۳۹۷/۶/۳۱
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه