شماره ارتباطی برای مشاوره رایگان با اساتید(شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 11 الی 13 و 18 الی 20) : 021-28423736
دسته بندی سایت
نحوه تقویت مهارت شنیداری (Listening)
 

Listening در روند آموزش زبان انگلیسی،و تقویت مهارت های چهارگانه   هم مانند Reading  باید در دو نوع  Intensive and Extensive تمرین شود. نوع Intensive  باید در کلاس و به کمک معلم زبان انگلیسی انجام شود. اما نوع Extensive  باید توسط زبان آموز انجام شود. همانطور که از نامش پیداست این تمرین باید در بازه های زمانی طولانی ،حداقل 10 دقیقه ای انجام شود. در مراحل ابتدایی podcast هایی که سرعتی کمتر از سرعت طبیعی دارند بسیار مناسب می باشد. در مرحله بعدی می توانید از BBC , VOA  یا برنامه های مستند استفاده کنید. هر فایل را حداقل 2 بار گوش کنید و به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید تمام Listening را متوجه شوید و اگر حتی 20 درصد از Listening را متوجه شوید کافی است. مهمترین نکته در انجام Extensive Listening این است که باید فایل را علیرغم فهمیدن فقط 20 درصد باید تا انتها گوش کنید. 

How to Improve Listening

Like Reading, listening also has two types consisting of intensive and extensive. The former should be taught in the class. However, the latter must be done outside of the class and for doing so you should pay attention to some points. First and foremost, as the title speaks for itself the listening files which are chosen for this type of practice must last for more than 10 minutes. For those learners at the beginning steps of their language learning process, English podcasts which have a slower pace than normal are suitable. For students who are intermediate or advanced BBC, VOA, and documentaries are appropriate. You should listen to each file at least two times and always remember that you are not supposed to understand the whole listening. If you can understand just 20 percent of the listening you are on the right track.

منتشر شده : ۱۳۹۷/۶/۳۱
دسته بندی : آموزش زبان انگلیسی
نویسنده : واحد تحریریه